» Postępowania przetargowe

  » Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych - ZP/PN-06/2019

  » Dostawa produktów leczniczych - ZP/PN-05/2019

  » Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-04/2019

  » Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych - ZP/PN-03/2019

  » Dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu - ZP/PN-02/2019

  » Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu- ZP/PN-01/2019 

  » Dostawa materiałów jednorazowych na zabezpieczenie funkcjonowania Bloku Operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-21/2018

  » Całodobowa obsługa gazów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza - ZP/PN-20/2018

  » Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowanie posiłków i ich dystrybucję na oddziały szpitalne oraz

  wynajem pomieszczeń kuchenek oddziałowych wraz z wyposażeniem dla pacjentów Szpitala - ZP/PN-19/2018

  » Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza - ZP/PN-17/2018

  » Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala - ZP/PN-18/2018

  » Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowanie posiłków i ich dystrybucję na oddziały szpitalne oraz

     wynajem pomieszczeń kuchenek oddziałowych wraz z wyposażeniem dla pacjentów Szpitala - ZP/PN-16/2018

  » Przebudowa budynku B1 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu z przeznaczeniem do produkcji żywienia pacjentów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą -ZP/PN-12/2018

  » Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-15/2018 

  » Dostawa i wdrożenie SSI (Szpitalnego Systemu Informatycznego) oraz Infrastruktury Sprzętowej - ZP/PN- 09/18