» Informacja o wysokości opłaty za przechowywanie zwłok


Informujemy, że wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochówku na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych( Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym  się postępowaniem karnym wynosi jednorazowo  350,00 zł brutto (bez względu na ilość dni przechowywania zwłok)