» Administracja


Z-ca Głównego Księgowego
Dorota Szczecińska
Tel. 71 37 74 106
E-mail: ksiegowosc@falkiewicza.internetdsl.pl


Specjalista ds. Analiz
Sylwia Pazek
Tel. 71 34 74 126
E-mail: sylwia.pazek@idsl.pl


Kierownik Działu personalno-organizacyjnego
Jolanta Kosidło
Tel. 71 37 74 109
E-mail: kadry@idsl.pl


Kierownik Działu Administracji i Zamówień Publicznych
Tomasz Początek
Tel. 71 37 74 110
E-mail: przetargi@falkiewicza.internetdsl.pl


Kierownik Działu Technicznego
Marcin Gawron
Tel. 71 37 74 120
E-mail: dz.techniczny@falkiewicza.internetdsl.pl


Kierownik Działu Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki
Halina Puto
Tel. 71 37 74 125
E-mail: halina.puto.falkiewicza@idsl.pl


Kierownik Apteki
Dorota Krakowiak
Tel. 71 37 74 131
E-mail: apteka@falkiewicza.internetdsl.pl


Kierownik Radiologii
Sława Rogalska-Rubin
Tel. 71 37 74 132
E-mail: radiologia@idsl.pl


Kierownik Działu Rehabilitacji
Małgorzata Huczyńska
Tel. 71 37 74 145
E-mail: rehabilitacja.falkiewicza@idsl.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Innowacji i Marketingu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych
Antoni Zwiefka
Tel. 71 37 74 257
E-mail:  


Pełnomocnik Dyrektora ds. restrukturyzacji zadłużeń oraz finansów
Radosław Bielecki
Tel. 71 37 74 255
E-mail: r.bielecki.falkiewicza@idsl.pl


Koordynator Systemu Zarządzania Jakością
Elżbieta Szałapata
Tel. 71 37 74 256
E-mail: elzbieta.szalapata.falkiewicz@idsl.pl 


Koordynator ds. dokumentacji medycznej
Ewa Drzewosz
Tel. 71 37 74 255
E-mail:e.drzewosz.falkiewicza@idsl.pl


Kierownik Sekcji Informatyki
Tomasz Nowak
Tel. 71 37 74 129
E-mail: kierownik_informatyki@falkiewicza.internetdsl.pl