» Strona główna
Pilnie zatrudnimy lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii
i położnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy + dyżury medyczne, lub jedynie na dyżury medyczne


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach

 od 1800 do 800 dnia następnego

 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 do 800 dnia następnego.

Telefony:

Rejestracja – 71 37 74 116

Gabinet Lekarski – 71 37 74 117

Gabinet Lekarski  - 71 37 74 118

Gabinet Zabiegowy – 71 37 74 119

Pilnie zatrudnimy Opiekunów medycznych
 w pełnym wymiarze czasu pracy

Informujemy, że z dniem 16.11.2015 zostaje uruchomiona sala
dla pacjentów przewlekle wentylowanych


Artykuł o nas na stronie wroclaw.pl

Informujemy, że z dniem 01.08.2016 zostały uruchomione dwie nowe poradnie:
Poradnia Neonatologiczna oraz Reumatologiczna dla dzieci.

Rejestracja pod numerami:

Poradnia Neonatologiczna  (71) 37 74 195

Poradnia Reumatologiczna dla dzieci (71) 37 74 230